Виберіть автотранспорт

Заповняєте заявку на оцінку

Отримуєте ціну

Lorem ipsum dolor sit amet.

Ви запоняєте заявку на оцінку

Ми проводимо оцінку майна

Узгоджуємо з вами результат

Та безкоштовно відправляємо вам звіт

 Є запитання щодо оціннювання? Телефонуйте по Україні безкоштовно 044 232 23 58

Про компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРБІЗНЕС КАПІТАЛ" активно та успішно працює з лютого 2008 р. на ринку оціночних послуг України. За цей період ми плідно співпрацювали з клієнтами, від яких отримали багато позитивних відгуків про якість наданих послуг. Оціночна діяльність здійснюється ТОВ „УКРБІЗНЕС КАПІТАЛ” на підставі виданих Фондом державного майна України Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності № 16015/14 від 11 лютого 2014р., кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, виданих Фондом державного майна. ТОВ "УКРБІЗНЕС КАПІТАЛ" проводить оцінку в різних напрямках: оцінка нерухомих речей, оцінка машин і обладнання, оцінка колісних трансортних засобів, оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судоплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність. Товариство відповідально ставиться до виконання оціночних робіт з урахуванням всіх обставин, які могли б значно вплинути на результати оцінювання: проводиться якісне дослідження об’єктів, що підлягають оцінці, фірма працює з використанням передових методик, з дотриманням стандартів, якісно та в поставлений термін. Отримані результати дають можливість зробити висновок про високий рівень достовірності та незалежності оцінки. За період діяльності Товариства серед замовників оцінки виступають як фізичні, так і юридичні особи (малі, середні, великі підприємства різних форм власності).
00486

Проведено оцінок

Замовити оцінку

Оцінка для оподаткування

Оцінка для цілей оподаткування досить новий вид діяльності як для оцінювачів та і для клієнтів, який виділили в окремий напрям діяльності.

Сертифікат за напрямом “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” та спеціалізаціями в межах цього напряму видається з урахуванням вимог Закону України “Про Фонд державного майна України”, Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 – 2014 роки” суб’єкту оціночної діяльності – суб’єкту господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності якого є оцінка майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), у разі, якщо у кваліфікаційних документах оцінювачів, які заявлені таким суб’єктом господарювання, що ініціює отримання сертифіката, зазначені відповідний напрям та спеціалізації у межах цього напряму.

Інформація про суб’єктів оціночної діяльності, що включені до Реєстру у розділ “Суб’єкти оціночної діяльності” за напрямом “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” та спеціалізаціями у його межах, відповідно до порядку взаємодії під час застосування оцінки для цілей оподаткування за окремими видами майна та майнових прав, що затверджується наказом Фонду, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та постановою Пенсійного фонду України, надсилається Фондом до Державної податкової служби України для включення інформації про таких суб’єктів оціночної діяльності до Переліку суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України, і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації).

Оцінювачі, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності, повинні відповідати таким вимогам:

 • мати кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до програм базової підготовки та свідоцтво про підвищення кваліфікації за напрямами, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача;
 • не мати не погашеної судимості або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Суб’єкти оціночної діяльності подають інформацію про свою діяльність (у частині, яку Фонд державного майна України має право перевіряти відповідно до чинного законодавства України) до Фонду державного майна України за формою та у порядку, встановленими чинним законодавством України.

Суб’єкт оціночної діяльності за напрямом “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” запроваджує систему управління якістю.

Система управління якістю в цілому та кожна процедура (складова процедури) та захід окремо повинні бути розроблені, документально оформлені, запроваджені у діяльність та постійно підтримуватися та удосконалюватися. Документальне оформлення системи управління якістю в цілому та кожної з процедур (складових процедур) та заходів окремо здійснюється шляхом розробки та затвердження відповідного документа(ів). У разі якщо система управління якістю в цілому та кожна процедура (складова процедури) та захід окремо є об’єктом(ами) інтелектуальної власності, суб’єкт оціночної діяльності забезпечує наявність всіх прав для його (їх) використання.

Суб’єкт оціночної діяльності вживає таких заходів:

 • визначає процедури – дії, які здійснює суб’єкт оціночної діяльності для забезпечення якості надання послуг;
 • визначає послідовність та взаємодію таких процедур;
 • визначає критерії результативності таких процедур;
 • забезпечує моніторинг та аналіз процедур.

Якщо Вам потрібна оцінка для цілей оподаткування – звертайтесь саме в нашу компанію

Оцінка нерухомості

Національний стандарт №1 дає наступне поняття нерухомості:

Нерухоме майно (нерухомість) – земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно пов’язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що згідно із законодавством належить до нерухомого майна.

Національний стандарт №2 розшифровує поняття земельні поліпшення і земельна ділянка:

Земельне поліпшення – результати будь-яких заходів, що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні об’єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо
Земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, визначеними щодо неї правами. Під час проведення оцінки земельна ділянка розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під нею висотою і глибиною, що необхідні для здійснення земельних поліпшень.

Що ж таке нерухомість як об’єкт оцінки?

Об’єктами оцінки можуть бути:

 • земельні ділянки;
 • ділянки надр;
 • відособлені водні об’єкти;
 • ліси;
 • багатолітні насадження;
 • будівлі;
 • споруди.

Нерухомість знаходитися у вільному обігу і може вільно купуватися і продаватися, у зв’язку з цим досить часто встає питання оцінки нерухомості.

Кожна нерухомість має свій попит і пропозицію, чим вище попит на конкретну нерухомість, тим вище її привабливість для потенційного інвестора. При цьому ринкова вартість нерухомості визначається виходячи з варіанту найкращого використання нерухомості.

Оцінювачі нашої компанії мають великий досвід оцінки всіх видів нерухомості.

При визначенні вартості нерухомості ми можемо запропонувати Вам як визначення всіх видів вартості:

 • ринкова вартість;
 • ліквідаційна вартість;
 • інвестиційна вартість;
 • вартість ліквідації;
 • вартість відтворення;
 • вартість заміщення;
 • спеціальна вартість;
 • вартість в користуванні.

Не дивлячись на те що найпоширенішим підходом в оцінці нерухомості є порівняльний підхід, ми можемо запропонувати Вам оцінку нерухомості будь-яким з підходів:

 • витратний;
 • метод заміщення;
 • метод відтворення;
 • порівняльний;
 • прибутковий
 • метод капіталізації доходів
 • метод дисконтування грошових потоків.

Якщо потрібна оцінка нерухомості – звертайтеся: мінімальні ціни, висока швидкість і професіоналізм Вам гарантовані. Звертаючись до нас, за оцінкою нерухомості, Ви отримуєте кваліфіковану допомогу і консультації кращих фахівців.

Оцінка обладнання

Велика кількість устаткування на ринку України вимагає індивідуального підходу при оцінці устаткування.

Звертаючись в нашу компанію з оцінки обладнання Ви можете бути упевнені в тому, що ми запропонуємо Вам не лише індивідуальний підхід до оцінки устаткування, а і проведемо кваліфіковані консультації з:

 • інвентаризації;
 • ідентифікації;
 • класифікації;
 • технічного стану обладнання.

Методи оцінки обладнання:

 • порівняльний;
 • витратний;
 • дохідний.

Основний підхід з оцінкою обладнання – порівняльний, але при необхідності (або за відсутності об’єктів порівняння) ми можемо провести оцінку обладнання за витратним або прибутковим підходом.

Великий досвід і високий професіоналізм наших оцінювачів дозволяє нам в найкоротші терміни кваліфіковано провести оцінку Вашого обладнання.

Оцінка транспорту

Визначення ринкової вартості автомобіля на Україні регулюється Методикою товарознавчої експертизи і оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України і Фонду державного майна України.

Для визначення вартості використовуються статистично усереднені цінові дані ТЗ, які базуються на даних відкритого ринку ТЗ і зібрані в довідниках, до яких пред’являються вимоги науковості, об’єктивності, об’ємності інформації. Такими довідниками на Україні є “Бюлетень автотоварознавця”, який видається “Інформаційно-обчислювальним центром Союзу експертів України” і “УКРАВТО” корпорацією “УКРАВТО”, які є періодичними виданнями.

Принципи оцінки транспортних засобів (ТЗ):

Принцип корисності (стосовно об’єкту оцінки – транспортного засобу) передбачає та обставина, що ТС має вартість лише у випадку, якщо воно корисне потенційному покупцеві або споживачеві. Під корисністю КТС слід розуміти його здатність відповідати потребам покупця або споживача протягом певного часу.

Принцип заміщення (стосовно об’єкту оцінки - транспортного засобу) передбачає облік поведінки покупців на ринку, що полягає в тому, що на придбання транспортного засобу не платиться сума більша, ніж мінімальна ціна такого ж транспортного засобу, що продається на ринку.

Принцип попиту і пропозиції (стосовно об’єкту оцінки - транспортного засобу) відображає співвідношення між пропозицією і
попитом на подібний транспортний засіб. Відповідно до цього принципу під час проведення оцінки враховуються ринкові коливання цін на подібні ТЗ і інші чинники, які можуть привести до зміни співвідношень попиту і пропозиції на подібне ТЗ.

Оскільки транспортні засоби всі різні то при оцінці транспортних засобів оцінювач визначає вартість транспортних засобів виходячи зі:

 • стану;
 • пробігу;
 • комплектації ТЗ.

Якщо Вам потрібна оцінка транспортного засобу – ми можемо провести для Вас оцінку транспортного засобу протягом 1 години.

При цьому наші ціни і професіоналізм Вас приємно здивують.

Оцінка рухомого майна

Рухоме майно – це матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщені без нанесення ним збитку . До рухомого майна належить майно в матеріальній формі, яке не є нерухомістю.

В цьому випадку, оцінка рухомого майна, має на увазі під собою оцінку досить широкого спектру майна в матеріальній формі:

 • товари;
 • запаси;
 • інвентар;
 • прилади;
 • всі види продукції (сільськогосподарська, виробнича);
 • комп’ютерна техніка (у тому числі оргтехніка);
 • побутові предмети (у тому числі меблі офісні і житлові);
 • інші об’єкти рухомого майна.

У цей перелік ми не включили устаткування, транспортні засоби, літальні апарати, судноплавні засоби і рухомі речі які мають культурну цінність, оскільки по класифікації ФДМУ оцінка цього майна віднесена до інших напрямів діяльності СОД.

Якщо Вам потрібна оцінка або переоцінка рухомого майна звертайтеся, багаточисельні рекомендації наших клієнтів підтверджують високий рівень наших робіт.

Оцінка товарів в обороті (товарів в обігу)

Товари в обігу – це досить велика категорія. До неї входять різноманітні об'єкти з різноманітних галузей. Як правило, під товарами, що знаходяться в товарообігу, розуміють саме ту продукцію, яка знаходиться на балансі у сировині, товарних запасах, готової продукції та напівфабрикатах. Важливим фактором оцінювання товарів в обігу є можливість підприємства підтримувати незнижувані залишки на складі і ліквідність готової продукції.

Оцінка товарів в обороті (тобто оцінка товарів в обігу) в залежності від діяльності фірми та дії, яка виконується над запасами (реалізація або придбання) класифікується на наступні види:

 • оцінка за реальною собівартістю або первісною вартістю;
 • чиста вартість – очікувана ціна продукції в умовах звичайного функціонування за вирахуванням витрат на реалізацію та виробництво);
 • справедлива вартість реалізації (при купівлі для внеску в статутний капітал або при безкоштовному придбанні).

Пропонуємо послуги оцінки товарів в обігу на найвигідніших умовах. Великий досвід, високий професіоналізм та оптимальні терміни – наші конкурентні переваги. Замовити послугу оцінки товарів в обігу необхідно в наступних випадках:

 • при обміні майна;
 • при здачі об'єкта в оренду;
 • при ліквідації, банкрутстві або реорганізації підприємства;
 • при страхуванні майна;
 • при приватизації компанії;
 • при заставі майна під кредити банку;
 • при переоцінці основних активів (для бухобліку).

Крім того, оцінка товарів в обороті використовується при оформленні кредитів, а також у суді при розгляді спірного справи. По завершенню виконання даної процедури вам буде надано висновок, у якому буде вказана вартість продукції. Оцінка товарів в обороті виконується нами в оптимально короткі терміни. Ціна цієї послуги визначається для кожного клієнта індивідуально. Обсяг робіт залежить від поширеності об'єктів на ринку, їх кількості та поставлених цілей.

Ми запропонуємо вам чіткий план оцінки товарів в обороті, за допомогою якого ви зможете швидше досягти поставлених цілей.
Телефонуйте нам, ми відповімо на ваші запитання і обговоримо нашу подальшу співпрацю.

Оцінка товарів в обiгу

Товари в обігу – це досить велика категорія. До неї входять різноманітні об'єкти з різноманітних галузей. Як правило, під товарами, що знаходяться в товарообігу, розуміють саме ту продукцію, яка знаходиться на балансі у сировині, товарних запасах, готової продукції та напівфабрикатах. Важливим фактором оцінювання товарів в обігу є можливість підприємства підтримувати незнижувані залишки на складі і ліквідність готової продукції.

Оцінка товарів в обороті (тобто оцінка товарів в обігу) в залежності від діяльності фірми та дії, яка виконується над запасами (реалізація або придбання) класифікується на наступні види:

 • оцінка за реальною собівартістю або первісною вартістю;
 • чиста вартість – очікувана ціна продукції в умовах звичайного функціонування за вирахуванням витрат на реалізацію та виробництво);
 • справедлива вартість реалізації (при купівлі для внеску в статутний капітал або при безкоштовному придбанні).

Пропонуємо послуги оцінки товарів в обігу на найвигідніших умовах. Великий досвід, високий професіоналізм та оптимальні терміни – наші конкурентні переваги. Замовити послугу оцінки товарів в обігу необхідно в наступних випадках:

 • при обміні майна;
 • при здачі об'єкта в оренду;
 • при ліквідації, банкрутстві або реорганізації підприємства;
 • при страхуванні майна;
 • при приватизації компанії;
 • при заставі майна під кредити банку;
 • при переоцінці основних активів (для бухобліку).

Крім того, оцінка товарів в обороті використовується при оформленні кредитів, а також у суді при розгляді спірного справи. По завершенню виконання даної процедури вам буде надано висновок, у якому буде вказана вартість продукції. Оцінка товарів в обороті виконується нами в оптимально короткі терміни. Ціна цієї послуги визначається для кожного клієнта індивідуально. Обсяг робіт залежить від поширеності об'єктів на ринку, їх кількості та поставлених цілей.

Ми запропонуємо вам чіткий план оцінки товарів в обороті, за допомогою якого ви зможете швидше досягти поставлених цілей.
Телефонуйте нам, ми відповімо на ваші запитання і обговоримо нашу подальшу співпрацю.

Наші партнери та клієнти